LEDELSE

HVORNÅR HAR VI EN GOD LEDELSE?

 

Hvis man er optaget af effekten af god ledelse, vil mine overordnede bud være, at vi sandsynligvis har god ledelse, når:

1. organisationen / afdelingen løser sin opgave,
2. medarbejderne trives og udvikler sig,
3. organisationen / afdelingen udvikler sig i takt med de skiftende betingelser - ikke bare reaktivt men i høj grad også proaktivt. 

Hvis man er optaget af lederens adfærd, vil mine bud være, at vi har god ledelse, når lederen:

1. Er tydelig og synlig
2. Har en anerkendende tilgang til medledere og medarbejdere
3. Delegerer og følger op inden for klart udstukne rammer og råderum
4. "Viser vejen" i ord som i handling
5. Udviser "faglig" kompetance på sit område
6. Tænker i relationer
7. I egen praksis udlever de værdier, han går ind for i organisationen / afdelingen

LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER

 

De ledelsesmæssige udfordringer, jeg arbejder med som konsulent, vil typisk være:

  • Samarbejdsproblemer - med medarbejdere og medledere
  • Udviklingsprocesser - især på bagrund af 4D-modellen
  • Problematikker omkring information og kommunikation 
  • Uklarheder omkring regler, procedurer, aftaler, ansvarsfordeling m.m. - kunne kaldes uklarhed på "Produktionens domæne"
  • Fastlåsthed i tilgangen til problemer og udfordringer - herunder hvordan man kan øge reflektion i organisationen, altså give "Reflektionens domæne" mere plads
  • Lederens egne kompetancer - i.f.t. tydeliggørelse, handling og opkvalificering
  • Kommende udfordringer - omkring analyse og planlægning
  • Afskedigelse af medarbejdere - herunder politik, kommunikation og information
  • Stress-håndtering - omkring forståelse og mentale og handlemæssige værktøjer

 

MIT TILBUD

 

Alle mine tilbud, som fremgår af hjemmesiden vil i princippet være relevante for ledere.

Endvidere kan jeg tilbyde bistand omkring rekrutering af medarbejdere og mellemledere.

Top