Supervision / Coaching

Jeg tilbyder supervision til:
. Private personer
. Private virksomheder
. Offentlige virksomheder, herunder inklusions- og AKT-støtte til skoler og institutioner

 

HVAD ER SUPERVISION / COACHING?

 

Hvor terapi har fokus på personen, og undervisning normalt har fokus på det faglige uden for personen, så har supervision fokus på mødet mellem personen og det faglige.

Formålet med supervisionen er at tilegne sig øget forståelse af den situation, man har valgt at få bearbejdet, m.h.p. at øge ens muligheder for at vælge og handle.

MIT TILBUD

 

Jeg tilbyder supervision til ledere og medarbejdere - og til enkeltpersoner og grupper. Min teoretiske ballast til at give supervision henter jeg især fra min 2-årige supervisor-uddannelse på Dispuk og min psykoterapeutiske uddannelse med overbygningen i ACT- Acceptance and Commitment Therapy. (Se i øvrigt under "Samarbejde og konflikthåndtering")

  

Typiske emner:

Afmagt . Udfordringer i samarbejdet . Personligt pres eller usikkerhed . Faglig forvirring . Ledelses-udfordringer

 

Kommunikationen på supervisionerne:

Ved gruppesupervisioner er kommunikationen meget styret af mig, så vi sikrer, at vi kommer i dybden og "den røde tråd" holdes. Jeg benytter mig bl.a. af individuelle og gruppemæssige interviews, reflekterende team og "outsider witness group". Derudover vil jeg nogle gange indlægge korte indslag af undervisning.

 

 

Mit metodemæssige landskab:

 

Sproget
Men fokus på sprogets skabende funktion. Den måde, vi snakker om verden på, åbner nogle døre og lukker andre. 

Følelserne
At kunne forholde sig til sine egne og andres følelser er både en af de vigtigste kompetencer i forhold til kollegialt samarbejde og samarbejde leder og medarbejder imellem. Men kompetencen er også vigtig i forhold til alt arbejde professionelt med andre mennesker.

Konteksten
Intet fænomen kan forståes uden for sin kontekst. Så kontekstafklaring fylder en del i mine supervisioner.

Kontakt
Forskellige former for sund og usund kontakt med andre og sig selv, herunder forskellige former for mentale og handlemæssige  forsvar. 

Det narrative
Her interesserer jeg mig for hvilken betydning, supervisantens historier om sig selv har på hans handlinger og tankemønstre. 

Domænetankegangen
Opdelingen af den kommunikative virkelighed i de 3 domæner "Det personlige -, Reflektionens - og Produktionens domæne" kan være et brugbart redskab til at forstå kommunikation og kontekst, og dermed også eventuelle samarbejdsproblemer i organisationer." Inspireret af systemteorien. (Se i øvrigt under "Samarbejde og konflikthåndtering").

Undgåelse og fusion

Selv meget dygtige fagpersoner kan opleve, at deres faglige indsats og samarbejde bliver forstyrret af, at de ubevidst forsøger at undgå ubehagelige tanker og følelser. Eller fordi de fusionerer med bestemte opfattelser og tankemønstre. Dette kan der arbejdes med.

Anerkendelse
Som betingelse for udvikling.


 

Og ja. De fleste af os har haft oplevelser af "at have prøvet alt" - uden det ønskede resultat. Men min - positive - oplevelse er, at man "kun" har prøvet det, man kunne "se". Derfor er det måske supervisionens mest centrale opgave at arbejde med de "mentale briller". Her er der rigtig meget at hente - hos os alle!

Top