TEMADAGE OG UNDERVISNING

 

Jeg kan tilbyde oplæg og undervisning i en lang række emner i relation til bl.a. samarbejde, kommunikation, trivsel, behandling og pædagogisk arbejde. I mine undervisningsforløb bliver der koblet til deltagernes praksis både i planlægning og gennemførsel af og evt. opfølgning på undervisningen.     

 

Jeg er medskaber af og underviser på ACT-UDDANNELSEN AARHUS, som startede hold 1 i ACT-samtaleteknik i februar 2015. Hold 4 som starter 4. november 2016 har pt (feb 2016) 2 ledige pladser. Der er 12 på et hold. Uddannelsen retter sig mod psykologer, lærere, pædagoger, socialrådgivere, præster, psykoterapeuter, konsulenter og andre, der via samtalen arbejder med andre mennesker. Læs mere på www.actuddannelsenaarhus.dk.

Typiske emner for mine oplæg og undervisning

 

 • Kommunikation 
 • ACT - Acceptance & Commitment Therapy
 • Ledelse
 • Inklusion og AKT-insats i skoler og institutioner 
 • Værdier i organisationer
 • Målrettet pædagogisk indsats
 • Stresshåndtering
 • Samarbejde og konflikthåndtering

Gode forløb

 

Undervisning, temadage og internater kan være vigtige dele af en udviklingsproces i organisationen.

Gode forløb bygger på

 • Grundig forventningsafklaring
 • Kobling mellem teori og (deltagernes) praksis 
 • Beslutninger i forhold til efterfølgende faglige praksis og implementering 
 • En relevant balance mellem oplæg,  drøftelser i plenum, øvelser og gruppedrøftelser
 • En god blanding mellem alvor og humor

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

 

Jeg kan i samarbejde med den enkelte virksomhed eller institution designe særlige uddannelsesforløb for  medarbejdere og ledere. 

Eksempler på uddannelsesforløb:

 

1. Få succes i teamsamarbejdet

Målgruppe: Medarbejdere inden for det offentlige og private område, som arbejder i en teamorganisering.

 

2. Svære samtaler med den unge

Målgruppe: Ledere og medarbejdere inden for skoleverdenen og på socialpædagogiske opholdssteder.

3. Kommunikation i organisationen.

Målgruppe: Ledere og medarbejdere inden for det offentlige og private område.

 

4. Målrettet pædagogisk indsats

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på socialpædagogiske opholdssteder.

 

5. Konflikthåndtering

Målgruppe: Ledere og medarbejdere inden for det private og offentlige område.

Top