gaksmod.dk v/ Kjeld Læssøe

 Udviklingskonsulent og Psykoterapeut-MPF

 

Baggrund

 

Om mig

Jeg har i mange år undervist inden for normal- og specialområdet (omsorgssvigtede, autisme, ADHD m.m.), hvorefter jeg i 13 år bestred forskellige lederjobs (genoptræning af senhjerneskadede, specialskole for to-sprogede og alm. folkeskole). 

I 2003 begyndte jeg at løse forskellige konsulentopgaver i min fritid, og den 1. august 2009 startede jeg mit eget konsulentfirma.

Jeg er i øvrigt:

  • Psykoterapeut MPF fra Institut for Gestaltanalyse (Bjødstrup)
  • Videreuddannet i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) hos Kognitivgruppen
  • Leder- og konsulentuddannet fra Dispuk ud fra systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative teorier    
  • Exam.pæd. i ledelse
  • Lærer
  • Examineret tilsynsførende for fri- og privatskoler
  • Værktøjsmager
  • Optaget af at skabe positive forandringer

Du kan se mit CV ved at klikke her

 

Terapi

Som terapeut bruger jeg især ACT, men henter også inspiration fra men  den gestaltorienterede, den kognitive, den narrative og den systemiske teori og praksis.

 

Konsulent

Med titlen "udviklingskonsulent" henviser jeg til, at jeg arbejder med udvikling på både individuelt plan og med udvikling af organisationer. Jeg tilbyder ydelser for enkeltpersoner og organisationer i både privat og offentligt regi.

 

Kontakt

Er du interesseret i at benytte mig som terapeut eller konsulent, så kontakt mig. Jeg tager gerne et møde, hvor vi kan drøfte dine behov, og hvad jeg kan byde ind med i den forbindelse.

Top